Služby

Zejména komplexnost a profesionalita je to co najdete pod značkou GASTROAS. Startem je zpravidla první osobní schůzka, na které vyslechnu jaký je váš podnikatelský záměr. Ten zhodnotím a okamžitě navrhnu možná řešení. Samozřejmostí je vypracování navazující projektové dokumentace, jednání s dotčenými správními orgány (příslušná KHS), dohled nad probíhajícími stavebními pracemi, přesné zaměření a následné vypracování konstrukčních výkresů, tak aby na konci klient obdržel gastroprovoz plně funkční, i s rozumnou ekonomikou.

Poradenství

Kreativita a nezávislost jsou důležité vlastnosti pro stanovení správného postupu, jak vybudovat, modernizovat či jen doplnit stávající i novou technologii vaší kuchyně. Každé řešení vyžaduje individuální přístup, každá rada dostatečnou dávku zkušeností.

Vyhotovení nadstavbové výkresové dokumentace profese GASTRO

- studie provozu
- projekt gastrotechnologie – schematické rozmístění
- projekt gastrotechnologie – podklady pro jednotlivé profese (TZB, elektro)
- 3D vizualizace

Kalkulace rozpočtu technologických zařízení

Provádím nezávislé ocenění gastrozařízení, a to jak strojů, tak i nábytkových prvků. Již po první schůzce jsou zohledněny finanční limity investora pro následnou tvorbu projektové dokumentace.

Detailní 3D výrobní dokumentace (nábytkové prvky)

Pro tvorbu 3D výrobní dokumentace je použit moderní software SketchUp. Používání nejmodernějších technologií omezuje případnou zmetkovost na minimum.

Dozorování probíhající stavby v rámci profese GASTRO

Technický dozor je prováděn dle vypracovaného gastroprojektu. V rámci kontrolních návštěv na místě realizace jsou detailně rozebrány pracovní postupy profesí elektro, TZB, stavby a vzduchotechniky, které mají vliv na vypracování výrobní nábytkové dokumentace.

Ideová koordinace jednotlivých profesí v linii
investor-technolog-architekt-designer-zhotovitel

Hotový gastroprojekt je vždy výsledkem konzultací a debat mezi investorem, architektem, designerem, realizátorem a gastrotechnologem. I ty nejoriginálnější nápady jsou pokládány na stůl pro zhodnocení všemi zúčastněnými.

Audit stávajícího provozu

Audit současného gastroprovozu je systematická procedura, která vnáší do procesu plánování a projektování nejnovější znalosti pro tvorbu moderního návrhu. Je to formální prověrka, v jejímž rámci nezávislý a kvalifikovaný projektant vypracovává zprávu o nedostatcích hodnoceného projektu a předkládá návrhy na jejich odstranění.

Potřebujete mé služby?

Zavolejte nebo napište a domluvíme si schůzku, kde do detailu probereme s čím vám mohu pomoci.
|
crosschevron-up